TEMPORAL – BRAINSTEM

POOL 1: TEMPORAL r.
Gebied: Head
Tussen Nek en Hoofd (hersenstam)
POOL 2: BRAINSTEM
Gebied: Cervical-Neck
Zijkant hoofd boven het oor

Type: Virus

Pathogen: Coronavirus


Pathologies:

  • Onecht psoriasis.
  • Pijnlijk brandend plassen, plasbuisontsteking (urethritis), blaasontsteking, bloed in de urine (hematurie), urethrale bloedingen. (Vitamine K versterkt het bloeden)
    • Meestal te wijten aan orgaanverwijdering.
  • Kan onvruchtbaarheid bij vrouwen veroorzaken.
  • QUADRATUS= indicatie voor onecht nierfalen.

  • Transmision routes:

    Insects, fleas, ticks, lice, etc,