Prof. Dr. Goiz presenteert een behandelmethode met een volstrekt andere kijk

op het ontstaan – en behandelen van ziekten

Het verschil tussen een traditioneel arts / specialist en een Medical Biomagnetism therapeut. We presenteren u een eenvoudige weergave.

De dokter houdt zich bezig met reguliere geneeskunst en reageert met medicijnen op symptomen. De MB therapeut scant het lichaam met een negatief geladen magneet, om de natuurlijke zuurbalans in – en daarmee de passieve weerbaarheid van – het lichaam te herstellen.

Medical Biomagnetism – ook als u niet “ziek” bent, als periodiek onderhoud

natuurlijke pH balans is in oorspronkelijk evenwicht

organen functioneren optimaal
allochtone micro-organismen
kunnen niet aanlanden

U blijft gezond

trauma verzuurt orgaanweefsel
lichaam compenseert basisch

organen gaan minder functioneren
a
llochtone micro-organismen
kunnen wel aanlanden

U wordt ziek

magnetische kracht herstelt de natuurlijke pH balans

orgaanfuncties herstellen
aangelande organismen gaan dood en
hun ziekmakende brandstof eindigt

Uw gezondheid kan weer herstellen

het belang van
de
pH balans van uw
intern orgaanweefsel

 • Voor de zuurgraad van een waterige oplossing levert de reeks H3O+, H5O2+, H7O3+, H9O4+ et cetera een nauwkeurige beschrijving.
 • De natuurlijke zuurbalans van intern orgaanweefsel is onderdeel van het autonome immuunsysteem omdat dit natuurlijke milieu micro-organismen weinig overlevingskansen laat.
 • Verstoring van de natuurlijke zuurbalans zorgt ervoor dat organen minder goed kunnen functioneren, en micro-organismen daarin kunnen aanlanden en u – ook ernstig – ziek maken.
De natuurlijke zuurgraad in orgaan weefsel is om en nabij pH neutraal. Onder normale omstandigheden is de zuurgraad van orgaanweefsel in het lichaam netjes met elkaar in balans. pH is de maat voor de zuurgraad van een waterige oplossing. Neutraal wil zeggen dat de zuurbalans het midden houdt tussen zuur (0) & base (14) dus neutraal = 7.

Dat orgaanweefsel naar aanleiding van een trauma verzuurt is door velen lange tijd vermoed, maar tot heden niet aangetoond.

Wel is nu een relatie gelegd tussen verzuring en gelijkevenredig basisch compenseren… Daardoor kunnen enerzijds schimmels en virussen aanlanden en anderzijds kunnen parasieten en bacteriën aanlanden dewelke op die plaatsen van nature niet voorkomen…

 

Zuurgraad van intern orgaanweefsel mag u niet verwarren met de zuurgraad in uw gastronomisch systeem (alles tussen mond en kont). Daarin heerst een ander regime, ook niet met de zuurgraad van uw bloed want dat wordt snel door uw longen en nieren geregeld, en ook niet de zuurgraad van een vagina omdat in de vagina nu juist wel een correcte flora van micro-organismen aanwezig moet zijn.

De micro-organismen in de vagina kunt u zien als poortwachters die het interne milieu beschermen en voor hun overleving heerst daar dan ook een andere zuurbalans.

Medical Biomagnetism biedt een snelle en schone methode om de natuurlijke zuurbalans in het lichaam te herstellen waardoor – als bijproduct – allochtone micro-organismen niet overleven.

Met de publicatie in Neuroquantology is sinds 2016  de invloed van een magnetische kracht op de pH balans bekend. Daarvoor moet u even terug naar het scheikundig begrip H3O+ et cetera, dat de pH van een waterige oplossing nauwkeurig bepaalt. De studie verhaalt over de reactie van H+ protonen in 2 vrijstaande entiteiten water. Protonering of protonatie is de scheikundige term voor de additie van een waterstofproton (H+) aan een waterstof ion.

Wordt de 1ste entiteit manueel zuur gemaakt, dan compenseert de 2e entiteit onder invloed van een magnetisch veld zonder vertraging basisch. Daarmee is de relatie magnetische kracht en zuurbalans aangetoond. Hiermee is niet aangetoond dat een plotseling trauma orgaanweefsel zuur kan laten reageren, maar deze reactie kunnen we met een eenvoudige magneetproef zelf waarnemen.

Een trauma en de zuurbalans

Medical Biomagnetism…
en uw herstel.

Een trauma laat orgaanweefsel zuur reageren. De natuurlijke zuurbalans splitst dan in zuur weefsel met meer H+ protonen en weefsel dat daarmee basisch compenseert met minder H+ protonen. Zo ontstaat orgaanweefsel dat qua pH niet meer neutraal met elkaar in balans is. In deze nieuwe milieus kunnen micro-organismen aanlanden en overleven. Zo kunnen schimmels, virussen, bacteriën en parasieten aanlanden die de brandstof leveren waar u ziek van wordt. Langzaam zullen de nieren de zuurbalans in orgaanweefsel herstellen…., maar het reactief immuunsysteem moet snel aan de bak om schade te voorkomen.

Medical Biomagnetism herstelt met magneten de zuurbalans op een speciale manier, en wel per direct. In de herstelde zuurbalans kunnen micro organismen niet voortleven en eindigt hun ziekmakende brandstof ook per direct.

Na herstel van de zuurbalans kan het lichaam, vaak op eigen kracht, zelf mooi herstellen

In het lichaam resoneren honderden Noord en Zuid polen met elkaar

We noemen deze combinaties: een PAAR. Een PAAR bestaat dus uit een NOORD en een ZUID pool die met elkaar resoneren.

 • Voordat PAREN op zuurbalans onderzocht kunnen worden dient het lichaam met een magnetische noord/zuid staaf te worden gedepolariseerd.
 • Is in een PAAR de Noord- met de Zuidpool qua zuurgraad uit balans, dan moet worden vastgesteld of de PAAR base of zuur reageert. Dit om de richting van de te gebruiken magnetische kracht in de PAAR te bepalen.
 • De behandelaar neemt de voeten van de patiënt op de hoogte van de enkels losjes in zijn hand en beweegt, om te voelen of de patiënt geen spieren aanspant, de voeten langzaam heen en weer .
 • Naar de hakken van de voeten kijkend, noemt de behandelaar PAAR combinaties op. Aan de observatie of hakken gelijk blijven liggen of dat het rechterbeen langer of korter aan het linker been wordt, bepaalt de behandelaar of de PAAR zuur of basisch reageert…, en wil uw huisgenoot even meekijken, dan kan dat natuurlijk.
 • Daarna worden op de NOORD en ZUID polen van de PAAR een positief of negatief geladen magneet gelegd.
  Deze magneten blijven 20 tot 30 minuten liggen
  Daarna is de zuurbalans hersteld en reageren de hakken niet meer wanneer er magneten worden gelegd.