Type: Bacterium
Pathogen/problem: Streptococcus G

AXILLARY ARTERY

AXILLARY ARTERY

Type: Bacterium
Pathogen/problem: Chlamydia trachomatis G

DUODENUM

LIVER

Type: Bacterium
Pathogen/problem: Yersinia intestinal

FLANK

FLANK

Type: Bacterium
Pathogen/problem: Streptococcus G

BLADDER

BLADDER

Type: Especial
Pathogen/problem: Pulmonary surfactant

THYMUS

SPLEEN

Type: Bacterium
Pathogen/problem: Staphylococcus aur coag

VAGINA

THROAT

Type: Bacterium
Pathogen/problem: Borrelia

COSTAL MARGIN

LIVER

Medical Biomagnetism, Par Biomagnético of Biomagnetische paar techniek

VRAGEN & ANTWOORDEN

Wat is Medical Biomagnetism?

De Mexicaanse longarts Goiz Isaac Duran ontdekte in 1988 de “magnéto podale reflex”. Dat is een zichtbare verlenging of verkorting van het rechterbeen ten opzichte van het linkerbeen op basis van de verstoring van de zuurtegraad. Daarmee werd zijn Par Biomagnético therapie (in Nederland beter bekend als Medical Biomagnetism) in Mexico laagdrempelig toepasbaar en – wegens de lage kosten – bekend als “geneeskunst voor de armen”. Deze website biedt gezondheidsmedewerkers de mogelijkheid om zonder traditioneel noodzakelijke laboratoriumtests snel zicht te krijgen op de neuromusculaire prikkelbaarheid en een daarop passend behandeltraject.

Het is een schone en goedkope techniek waarvan de theoretische principes vrij eenvoudig zijn te begrijpen. Het is in de eerste plaats een preventieve therapie om ziekten te voorkomen, en het werkt gelijk ook curatief wat de kosten in de gezondheidszorg zal beperken.

Op dit moment zijn duizenden therapeuten in de wereld toegewijd aan de Par Biomagnético therapie terwijl miljoenen patiënten al met succes zijn behandeld voor eenvoudige -, ernstige – of chronische aandoeningen. Ook het bestrijden van het coronavirus behoort tot de mogelijkheden omdat de therapie zich niet op ziekte symptomen richt, maar zich uitsluitend richt op het wegnemen van de voorwaarde voor het ontstaan van ziekte.

Deze therapie maakt gebruik van magneten, die in positief en negatief geladen samenhang op het lichaam gelegd de natuurlijke zuurtegraad van intern orgaanweefsel herstellen, waarin virussen, bacteriën, schimmels en parasieten niet kunnen overleven en hun ziekmakende brandstof eindigt.

Dit leggen wij u graag uit…

Wat is dat, zuurtegraad?

De fijnmazige beschrijving van de zuurtegraad vormt een lange lijst chemische notities. De precieze zuurtegraad van een waterige oplossing wordt bepaald door het aantal H+ atomen in het waterstof ion. Om deze chemische beschrijving begrijpelijker voor te stellen gebruiken we de term pH, waarmee we in 14 grote stappen de zuurtegraad van een waterige oplossing aangeven.

Wat is dat, zuurbalans?

Intern orgaanweefsel is pH neutraal tot heel licht alkalisch. Dit natuurlijke “milieu” vormt een sterke verdedigingslinie tegen het overleven van micro-organismen op plekken waar ze van nature niet voorkomen.

Verschillend intern orgaanweefsel onderhouden onderling een zuur/base relatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer ergens orgaanweefsel zuur reageert (meer waterstof H+ atomen in het waterstof ion), ander orgaanweefsel daarop alkalisch compenseert (minder waterstof H+ atomen in het waterstof ion). Dit verstoort de natuurlijke zuurbalans tussen deze gebieden met als gevolg dat virussen en schimmels in verzuurd weefsel kunnen gaan overleven en bacteriën en parasieten in gealkaliseerd weefsel…

Deze micro-organismen gaan de brandstof produceren waar we ziek van worden…

Wat verstoort de zuurbalans?

Een plotselinge hevige of permanent durende stress kan de zuurbalans in orgaanweefsel verstoren. Denk hierbij aan zaken die de emotie hevig raken, of aan een gevecht of een ongeluk…

Kan de zuurbalans zelf herstellen?

Ja, een gezond lichaam kan de zuurbalans herstellen. Daarvoor zijn de nieren primair verantwoordelijk, maar dit is een  langzaam proces. Dit in tegenstelling tot verzuring van het bloed na een geleverde inspanning, waarbij naast de nieren de longen een groot aandeel voor snel herstel leveren.

Gevolg verstoorde zuurbalans?

De natuurlijke zuurbalans vormt het milieu waarin organen optimaal kunnen functioneren en vreemde micro-organismen niet kunnen overleven. Verandert de zuurtegraad in een bepaald gebied, dan verandert de zuur/base balans met andere gebieden. Zo kunnen organen minder goed functioneren omdat micro-organismen kunnen aanlanden en overleven die brandstof produceren waar we ziek van worden.

Sommige artsen gebruiken wel de term “the body keeps the score”… Hoe meer plekken tijdens het leven uit balans raken en blijven, op des te meer fronten zal het reactief immuunsysteem slag moeten leveren dat het niet altijd winnend kan afsluiten en chronische ziekten het resultaat worden van “the body keeps the score”

Kan je de zuurtegraad herstellen?

Ja, de zuurbalans en daarmee de zuurtegraad kan met een positieve magneet+ op het verzuurde orgaan en een negatieve magneet op het bijbehorende alkalische orgaan worden hersteld. Tussen deze 2 magneten ontstaat een magnetische flux waartussen het teveel aan H+ atomen aan de ene zijde wordt uitgewisseld met het tekort aan waterstof atomen aan de andere zijde. Dit proces wordt in de scheikunde ook wel protonatie genoemd.

De “magnéto podale reflex” (beschreven in de thesis van Dr. Enrique de Juan Gonzalez de Castejon) geeft aan of de zuurbalans is verstoord en na behandeling is opgeheven.

Wat levert Biomagnetisme op?

  • dat eventueel aangelande micro-organismen per direct niet meer kunnen overleven, door het lichaam dood worden afgevoerd en hun ziekmakende brandstof stopt.
  • dat het reactief immuunsysteem rust krijgt en het autonoom immuunsysteem zich weer volledig kan richten op herstel van de aangerichte schade
  • dat organen weer optimaal kunnen gaan functioneren
  • dat het lichaam bijna altijd geheel op eigen kracht kan herstellen

Medical Biomagnetism herstelt enkel de zuurbalans van het intern orgaanweefsel en daarmee de voorwaarde om gezond te kunnen blijven of weer gezond te kunnen worden.