Informatie opvragen

Medical Biomagnetism – Nederland

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Primair moet nu elke organisatie kunnen aangeven

1. hoe zij datalekken voorkomen, en
2. hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan

velen hebben de bel horen luiden…

Van uw zorgverlener heeft u geen privacy verklaring ontvangen, noch een mededeling dat hun privacy beleid is veranderd. Zij volgen de Richtlijnen “Omgaan met medische gegevens”. Wij vormen daar geen uitzondering op.

In het kader van eigen dossier en verantwoording ontvangt MB, Therapeut en Patiënt ieder een behandel afschrift uit het DBR systeem. (Diagnose Behandel & Registratie)

  • De behandeling die een therapeut via het DBR systeem organiseert komen vanuit de relatie waarin MB, therapeuten en patiënten (in)direct tot elkaar staan of stonden.
  • Behandelingen gebruiken we dus nergens anders voor, dan in het enkele kader van deze registratie, en om de DBR behandelmogelijkheden voor patiënten te verbeteren.

biomagnetisme.nl