CHONDRAL – CHONDRAL

POOL 1: CHONDRAL
Gebied: Dorsal-Thorax
Onder de tepel op de borst
POOL 2: CHONDRAL
Gebied: Dorsal-Thorax
Onder de tepel op de borst

Type: Fungus

Pathogen: Pneumocystis jirovecii Pneumoni


Pathologies:

  • Symptomen in de longen.
  • Indien associatie met de Nordwak virus (Norovirus is een groep van virussen die belangrijke verwekkers van diarree zijn) oorzaak SARS met symptomen als hoesten, slijm, kortademigheid, chronische bronchitis, valse longontsteking, longfibrose.
  • Diarree of opeenhoping van vocht in weefsels (Oedeem)


Transmision routes:

Drinking water, beverages, ice cream, etc, Other foods, Air conditioning, pollution, dust, wool, cotton, feathers, etc,