Biomagnetisme opleiding en basis behandel protocol

Zonder de hulp van medicijnen en zonder bijwerkingen heeft deze therapie een zeer gunstig effect op het herstel van gezondheid.

Hoe het werkt? Als je het natuurlijk internklimaat herstelt, kan de natuurlijke biotoop zelf herstellen, logisch toch !

Biomagnetisme opleiding

De Biomagnetisme opleiding maakt gebruik van uitgewerkte voorbeelden waarmee u de organen in het lichaam leert kennen, en waarmee u snel magneten op de juiste plek bij een patiënt kunt leggen. Op onze voorbeelden vindt u positief en negatief geladen magneten, en waar het in deze opleiding om gaat is dat u leert vaststellen of een intern orgaan zuur of basisch verstoort is. U leert met magneten daar juist op te reageren.

Stress of trauma laat orgaanweefsel zuur reageren, een aanvaarde gedachte in de homeopathische wereld.  Prof. Dr. Goiz voegt daar ca. 30 jaar geleden iets belangwekkends aan toe, een gedachte die recentelijk wetenschappelijk kon worden getoetst. Sinds 2016 kennen we nu de  kwantum relatie tussen een magnetische kracht en deprotonatie van waterstof ionen met een zelfde herkomst. Dat is mooi nieuw voer voor wetenschappers, maar voor onze gezondheid is dit fenomeen nog belangrijker. Het geeft aan dat de zuur/base balans onder invloed van een magnetische kracht is te herstellen. Dat lichten we graag toe…

Deze opleiding gaat over het herstel van de zuur/base balans in intern orgaanweefsel, niet over traditionele gezondheidszorg, al is gezondheid wel een prachtig bijeffect. We leren u om te gaan met positief en negatief geladen magneten en op welke wijze u kunt vaststellen of een orgaan zuur of base reageert.

Na het herstel van de natuurlijke zuurbalans kunnen allochtone micro-organismen in orgaanweefsel niet overleven en met hun dood eindigt hun ziekmakende brandstof. Zonder de hulp van medicijnen en zonder bijwerkingen heeft deze therapie daardoor een zeer gunstig effect op het herstel van gezondheid.

Behandelmethode

De exacte benadering van de zuurgraad van een waterige oplossing wordt uitsluitend bepaald door de H3O+-concentratie (hydroxonium-ionen), terwijl formules als H5O2+, H7O3+, H9O4+, H11O5 en verder, een reeks vormen waarin de werkelijke toestand van protonen in water, en daarmee de werkelijke zuurgraad steeds nauwkeuriger wordt beschreven. Een hogere protonen concentratie levert een zure vloeistof, een lagere protonen concentratie levert een basische vloeistof. Intern orgaanweefsel dient de natuurlijke zuur/base balans te behouden om passieve afweer te kunnen bieden tegen het aanlanden van allochtone micro-organismen¹.

De Biomagnetisme behandelmethode herstelt in korte tijd een natuurlijke zuurbalans in orgaanweefsel. Deze behandelmethode onderscheidt zich fundamenteel van andere magneet methoden, door manueel heel precies en gericht, tijdelijk een magnetische kracht op te wekken, waardoor waterstof protonen tussen positief en negatief geladen magneten worden geharmoniseerd. Daarmee wordt de natuurlijke zuurbalans in orgaanweefsel hersteld.

Prof. Dr. Isaac Goiz Duran

We schould make an effort to nominate Dr. Goiz for Nobel Prize

for the discovery of the
Biomagnetic Pair

Hilu Medical Centre Marbella

Het effect van deze reactie heeft de wetenschapper Goiz al meer dan 30 jaar geleden voorspeld en daar met een behandelmethode op gereageerd. Uiteindelijk heeft hij voor zijn jarenlang onderzoekswerk in 2014 het laureaat Honorary Research Professor aan het UAH in Madrid ontvangen. Voor Biomagnetisme therapeuten is het onbegrijpelijk dat de reguliere gezondheidszorg, ondanks alle samengebalde en jarenlang opgebouwde kennis, de afslag van Dr. Goiz in het verleden volledig heeft gemist of genegeerd.

Door de biomagnetische paar te missen hebben medicijnen de plaats van een zachte, schone en niet invasieve behandelmethode ingenomen, terwijl het lichaam zelf over een super intelligent arsenaal beschikt om ziekten te voorkomen. Daarom richt Biomagnetisme zich enkel op het herstel van de natuurlijke zuurbalans; de vesting op basis waarvan biologische processen maximaal kunnen presteren, en niet op het super intelligent arsenaal zelf. Dat laatste is een tak van sport voor een nieuwe generatie microbiologen, biochemici en neurale wetenschappers die van de grond af aan nieuw kunnen denken.

Wij – Goiz adepten – accepteren dat het herwinnen van gezondheid een bijproduct is van een biomagnetische paar behandeling, waarmee de basale integriteit van het lichaam wordt hersteld, en biologische processen weer maximaal kunnen gaan presteren. Een complementair proces zonder medicijnen en bijwerkingen… Daar willen we graag iedereen – arts, wetenschapper of patiënt – kennis mee laten maken.

Conclusie

Biologische prosessen kunnen maximaal presteren in een leefomgeving dat het voortleven van microben blokkeert op aangetroffen plekken waar ze niet, of in verhouding van nature niet voor komen.

Rob Koning 
initiator biomagnetisme.nl

Pair Goiz Protocol

PARIETAL r of l – KIDNEY opp

Zien we voor aanvang van de behandeling een beenverkorting dan moeten we onderzoeken of daar een generaal trauma aan ten grondslag ligt. Daarvoor dient deze test.

 • Leg op de nier aan de kant van het kortste been een rode (positieve) magneet, en leg vervolgens een zwarte (negatieve) magneet aan de tegenovergestelde zijde op de Parietal (Ear, Parotid, of Parathyroid);
  … wanneer de hakken niet bij elkaar komen
 • Wijzig de paar diagonaal en keer de polariteit om;
  … wanneer de hakken niet bij elkaar komen
 • Leg op het kortste been ADDUCTOR zwart – SCIATIC NERVE rood,
  … wanneer de hakken niet bij elkaar komen, markeer het verschil in beenlengte

Start de behandeling…

Behandelprotocol

Pool 1 wordt altijd met een zwarte (negatieve) magneet gescand

Scan alle paren van boven naar beneden

 • Plaats een zwarte magneet op Pool 1 indien het rechterbeen korter dan het linkerbeen wordt, of
 • Plaats een rode magneet op Pool 1 indien het rechterbeen langer dan het linkerbeen wordt.
 • Plaats aanvullend een complementaire magneet op Pool 2
 • Indien deze positie van Pool 2 onbekend is zoek dan een positie waarmee de hakken gelijk liggen.

Therapeuten kunnen inloggen op een interactief relationeel behandelsysteem

Allochtone micro-organismen¹

Met allochtone micro-organismen worden micro-organismen bedoeld die op de plaats waar ze in het lichaam worden aangetroffen, van nature niet thuis horen.

De zuurgraad van intern orgaanweefsel is van nature pH neutraal tot heel licht basisch. Orgaanfuncties kunnen onder dit gesternte maximaal presteren, ook omdat micro-organismen in dit milieu niet kunnen overleven. Verandert de zuurgraad van intern orgaanweefsel naar aanleiding van een ondervonden trauma of stress, dan wordt dit gebied een domein voor het overleven van micro-organismen die alleen of samen ziekmakende brandstof kunnen produceren.