Dr. C.F. Allaart
Internist / Reumatoloog
Associate professor – LUMC

Vakgebied(en)

  • behandeling van reumatoïde artritis
  • behandelstrategieën met bekende en nieuwe middelen
  • bereiken van remissie
link LUMC

Haar wetenschappelijke activiteiten concentreren zich rond de behandeling van reumatoïde artritis, in het bijzonder behandelstrategieën met bekende en nieuwe middelen gericht op het bereiken van remissie. Zij leidt het BeSt onderzoek en is als adviseur betrokken bij andere onderzoeken, onder andere in de behandeling van jeugdreuma.

Resumé LUMC

Zeist, 09-12-2019

Geachte mevrouw,

Ik heb uw publicatie “Nieuwe inzichten in de behandeling van reumatoïde artritis” met belangstelling gelezen. Op het punt van verlenging van de remissie periode zou ik u graag willen spreken.

Ik mis bij uw publicatie een aantal inzichten die kosten/baten gerelateerd significant zijn en waar ik u graag deelgenoot van wil maken. Ik ben de opsteller van biomagnetisme.nl, een behandelmethode van prof. dr. Isaac Goiz die ik voor het overlijden van mijn vrouw nog in Mexico bezocht. Zijn behandelmethode kon in mijn brein toen niet landen, maar het bleef na haar overlijden mij intrigeren. In 2014 ben ik zijn methode gaan bestuderen en tot mijn eigen verbijstering gaan toepassen.

Sinds 2016 is de relatie magnetische kracht en de pH van een waterige oplossing uit een zelfde herkomst bekend. Maken we 1 deel handmatig zuur (protonatie) dan compenseert onder invloed van een magnetische kracht 10 meter verderop een ander deel gelijkevenredig alkalisch (deprotonatie). Dat komt overeen met de aannames die Goiz verwachtte n.a.v. zijn onderzoek dat ca. 30 jaar geleden een aanvang nam.

Goiz claimt dat ziekten hoofdzakelijk ontstaan doordat een plotseling trauma orgaanweefsel zuur kan laten reageren, met als gevolg dat dit elders in het lichaam alkalisch gecompenseerd wordt. Daardoor ontstaan 2 nieuwe milieus die bevattelijk zijn voor het aanlanden van micro-organismen. Het ene gebied bevattelijk voor schimmels en virussen terwijl het andere gebied bevattelijk wordt voor het aanlanden van parasieten en bacteriën. Zo’n redenering kan in mijn technisch brein landen.

Ik wil u graag met speciale magneten laten zien hoe een biomagnetisme behandeling tot stand komt. Via de methode Goiz wordt geen ziekte behandeld, er wordt enkel nagegaan op welke punten de natuurlijke zuurbalans uit evenwicht is. Deze punten kunnen overeenkomen met gekende microbiële vestigingsplaatsen, maar dat hoeft niet. Daarna wordt de natuurlijke pH balans in 30 minuten met positief en negatief geladen magneten hersteld. De meetmethode? Het lichaam zelf… Bijzonder om waar te nemen.

Wilt u mij melden of we hier samen over in gesprek kunnen komen?

Ik vraag in eerste instantie medewerking aan overleg, met name omdat de methode Goiz zoals ik dit kan vaststellen, resultaat biedt. Wel denk ik dat de methode meer verfijnd kan – en moet worden. Op dat punt zouden we elkaar wellicht kunnen en willen vinden.

Ik hoor graag van u.

Biomagnetisme.nl

M info@biomagnetisme.nl